Bestyrelsen

Formand for bestyrelsen
Niels Friis-Hansen – Mobil 24223577

Næstformand for bestyrelsen
Hanne Gerner Nielsen – Tlf. 45423764 – Mobil 20843764

Kasserer
Svend Jensen – Mobil 30502596

Formand for repræsentantskabet
( Einar Hoff konstitueret formand indtil videre)

Næstformand for repræsentantskabet
Einar Hoff – Tlf. 45421150 – Mobil 26393453

 

Bestyrelsesmedlemmer
Anette Buus Rosholm – Tlf. 35817191 – Mobil 20137043
C. O. Jørgensen– Tlf. 45894011 – Mobil. 30668119
Per Anderson – Tlf. 45803840 – Mobil. 29914001
Lene Lone Pedersen – Tlf. 45893765 – Mobil 21683765
Helle Løvgreen – Mobil 27125964
Karin Christiansen – Mobil 23233428
Suppleanter til Bestyrelsen
Nelli Modeweg Hansen – Tlf. 45814382 – Mobil 24658782
Ada Kramer – tlf.20436771